Wybierz plik Excel (.xls; .xlsx) lub CSV (.txt; .csv; .tab):
Opróżnij koszyk przed importem:
Pierwszy wiersz zawiera opisy, ignoruj je:
Numer kolumny z numerem artykułu:
Numer kolumny z ilością:
Separator (dotyczy plików *.csv):
Disclaimer
Przed możliwością pobrania z tej strony Podręczników Użytkownika proszę uważnie przeczytać poniższe warunki. Jeśli zgadza się Pani/Pan całkowicie z tymi warunkami może Pani/Pan przejść do podręczników online.
 • Prawa autorskie do podręczników online posiada Mitutoyo Sp. z o.o. (zwana dalej naszą firmą).
 • Żaden podręcznik użytkownika dostępny na tej stronie nie może być powielany, częściowo lub w całości, ani modyfikowany w jakikolwiek sposób bez uprzedniej zgody naszej firmy.
 • Podręczniki dostępne na tej stronie internetowej są odpowiednikami dostarczanych z narzędziami pomiarowymi, takimi jak mikrometry i suwmiarki, które są obecnie dostępne w sprzedaży. Nasza strona internetowa nie zawiera wszystkich podręczników dla naszego całego asortymentu obecnego na rynku. Jeśli nie może Pani/Pan znaleźć podręcznika do konkretnego produktu, proszę skontaktować się bezpośrednio ze sprzedawcą, w celu zakupu tego podręcznika.
 • Podręczniki zamieszczone na tej stronie, mogą nie być modyfikowane lub aktualizowane za każdym razem, gdy zostanie wydana nowa wersja podręcznika.
 • Materiały drukowane, takie jak na przykład poradniki, które uzupełniają podręcznik użytkownika, mogą być dostarczane z produktem. Należy pamiętać, że materiały te nie zostaną udostępnione na tej stronie.
 • Wygląd produktu i specyfikacje opisane w podręczniku użytkownika mogą ulec zmianie, a produkcja i dystrybucja dowolnego produktu może zostać wstrzymana bez powiadomienia.
 • Usługi świadczone na tej stronie mogą zostać wstrzymane albo zmienione bez uprzedzenia. Dotyczy to zarówno treści jak i warunków dostępu.
 • Podręczniki użytkownika na tej stronie są dokumentami online dla klientów, którzy kupili produkty naszej firmy. Proszę pamiętać, że nasza firma może nie odpowiedzieć na zapytania skierowane z innych źródeł niż od naszych klientów.
 • Nasza firma nie ponosi odpowiedzialności wobec żadnej osoby lub podmiotu w odniesieniu do jakichkolwiek bezpośrednich lub pośrednich strat lub szkód (w tym szkód spowodowanych uszkodzeniem danych, przerwami w pracy itp.) wynikających z korzystania lub nie korzystania z tej witryny internetowej, nawet jeśli nasza firma została wcześniej powiadomiona o wystąpieniu takiej straty, uszkodzenia lub możliwości dochodzenia roszczeń od strony trzeciej.
 • Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa opisane w podręcznikach użytkownika mogą ulec zmianie zgodnie z każdą zmianą przepisów prawnych.

Roundtracer Flash S300

Kod produktu: 211-583-01MEU

mitutoyo_roundtracer_flash_white_bg_update_mg.eps

Roundtracer Flash S300

Kod produktu: 211-583-01MEU

Cena na żądanie
Opis

Roundtracer Flash to elastyczny optyczny system pomiarowy, szybki i precyzyjny. Przyrząd jest dobrym rozwiązaniem do dokładnej kontroli jakości w laboratorium, a także w środowisku produkcyjnym.


Roundtracer Flash posiada następujące cechy:

 • Analiza wymiarów, położenia, kształtu w trybie statycznym lub dynamicznym.
 • Zintegrowane czujniki obrazu w stałej pozycji w konstrukcji, aby pokryć cały zakres pomiarowy.
 • Mniejsze naprężenia mechaniczne
 • Architektura obrazu 2D Side-by-side
 • Krótki czas cyklu
 • Aktywacja cyklu pomiarowego jednym kliknięciem
 • < li>Graficzny interfejs użytkownika obsługiwany za pomocą monitora z ekranem dotykowym
 • Łatwe ładowanie części
 • Funkcja pomiaru gwintu i wałka rozrządu

Roundtracer Flash to elastyczny optyczny system pomiarowy, szybki i precyzyjny. Przyrząd jest dobrym rozwiązaniem do dokładnej kontroli jakości w laboratorium, a także w środowisku produkcyjnym.


Roundtracer Flash posiada następujące cechy:

 • Analiza wymiarów, położenia, kształtu w trybie statycznym lub dynamicznym.
 • Zintegrowane czujniki obrazu w stałej pozycji w konstrukcji, aby pokryć cały zakres pomiarowy.
 • Mniejsze naprężenia mechaniczne
 • Architektura obrazu 2D Side-by-side
 • Krótki czas cyklu
 • Aktywacja cyklu pomiarowego jednym kliknięciem
 • < li>Graficzny interfejs użytkownika obsługiwany za pomocą monitora z ekranem dotykowym
 • Łatwe ładowanie części
 • Funkcja pomiaru gwintu i wałka rozrządu
Model:
Roundtracer Flash S300
Zakres osi Z:
300 mm
Zakres pomiarowy Ø [mm]:
60
Maks. obciążenie stołu obrotowego:
6 kg
Export on Demand